Velferds fond

Marokkansk velferdsfondet 

Døde fondet 

1. Dette er regelverket som kommer til å gjelde for døds fondet som kommer til å dekke avdødes transport til hjemlandet. 

  • 1.1 Alle som er av marokkansk opprinnelse og har fast bopel i Norge, har rett til å være medlem, de har også retten til å bli valgt inn i styret for dødsfondet.
  • 1.2 Styret for dette fondet blir da valgt for ett år av gangen og skal da bestå av 4 medlemmer. En leder, nestleder, kasserer og en vara. Det blir overlatt til det nye styret å bestemme hvem av de valgte som skal besette de forskjellige posisjonene.
  • 1.3 Hvert år holdes det generalforsamling til fast satt dato 26.desember kl. 17:30, hvor det vil være mulighet til å velge nye styremedlemmer og delta i avstemninger og diskusjoner.

2. Medlemskap. 

  • Medlemskontingenten vil være 350 kr per voksen og barn under 18 år betaler 150 kr. 
  • Voksne som er over 60 år betaler 1000kr, så sant han/hun ikke har familiemedlemmer som er medlem av velferdsfondet. 
  • Kontingenten betales en gang per år til fastsatt dato, og skal da gjelde for 1 år. 

2.1 Dersom det kommer inn nye medlemmer i perioden januar – juni betales det uansett hele summen som nevnt over, mens medlemmer som meldes inn i perioden juli – desember vil betalingen halveres.

2.2 Når fristen for betalingsdatoen bestemmes av styret, som er den 20.januar, er det veldig viktig å betale innen den angitte datoen. Dersom man velger å avstå fra å betale, har man ikke noen form for krav i tilfellet døden inntreffer.

3. De som ikke omfattes av dødefondet er: 

3.1De som har blitt alvorlig syke og valgte å ikke bli medlem når de var friske, selv om de visste at fondet eksisterte.

4. Fondet dekker følgende utgifter: 

4.1 Fondet vil dekke utgifter til begravelsesbyrå og transport til hjemlandet og flybillett t/r for et familiemedlem.

INNMELDINGS SKJEMA

Kontaktperson: 

Outhman Charroud 957 49 808 

Mailadresse: mavefo@yahoo.no 

Kontonummer: 6067.05.40823

Kommentarer er stengt.