Moske prosjekt

Kjære bidragsytere

Center Rahma har et stort ønske om å kjøpe en ny moské. For å få til dette trenger vi derfor hjelp fra alle som har mulighet til å bidra.

Center Rahma er en paraplyorganisasjon med flere underorganisasjoner deriblant Ung Rahma, Rahma søstrene, arabisk/islam undervisning, koranundervisning og Rahma konfliktråd. Alle organisasjoner gjør samfunnsnyttig arbeid og er med på å styrke denne og fremtidige generasjoner av muslimer i et norsk samfunn.

Det hele startet i 1992 da 10 personer ønsket å stifte en moské i Oslo. På grunn av økonomiske begrensninger fant de ut at det ikke var mulig å kjøpe, og bestemte seg heller for å leie. Flere visninger senere ble det funnet et fint lokale i senter av Grønlands hjerte som passet. Nå, 20 år senere, har moskeen fått et flott renommé med mange besøkende hver eneste dag. Den viktigste årsaken til at vi ønsker å kjøpe en ny moské er på grunn av plassmangel for barn som går på arabiskundervisning. En annen grunn er at moskéen ikke er selveid.

Dette er årsaken til at Center Rahma bruker alle ressurser. Vi har som mål å samle inn nette sum av 6 millioner kroner.

For at Center Rahma skal klare å kjøpe ny moské er vi avhengig av bistand fra våre brødre og søstre!

Støtt Center Rahma i å kjøpe en ny moské ved å gi ditt bidrag til konto:

60960519968
Swift: NO0960960519968/Iban: NDEANOKK
Nordea bank

eller last ned og fyll ut en avtalegiro ved å klikke på linken under

Støtte til moske prosjekt

Avtale giro for Center Rahma

-og returner til oss.

Kontakt:
Center Rahma
Grønlandsleiret 17
0190 Oslo
Mail: centerrahma@gmail.com
Tlf: 22 17 55 60/95 74 98 08

Kommentarer er stengt.