• Fredagsbønnen : Vinterstid kl 13:00. Sommerstid kl 14:00. Språk : Arabisk.

Ramadan programmet

Dette er prorammet i Masjid Rahma:

  • Imam Si Mohammed holder dars hver dag etter Asr-bønnen.
  • Tarawih-bønnen starter rett etter Icha-bønnen. Legg merke til at Icha-bønnen gjennomføres med engang etter Adhan (ingen venting).
  • Tarawih-bønnen skal ledes av bror Zakaria fra Somalia. Han er 16 år, har studert 7 år i Kenya og Egypt.
  • Vi skal inchallah fullføre 60 Hizb (30 Joz). Det betyr ca 2 Hizb hver kveld.
  • Det blir inchallah felles iftar de fleste fredager og lørdager. Mer informasjon om dette kommer.

Vi ønsker alle en velsignet Ramadan måned.