• Fredagsbønnen : Vinterstid kl 13:00. Sommerstid kl 14:00. Språk : Arabisk.